business-concept-with-calculator-close-up

דיני תאגידים ושוק ההון

משרדנו מייצג מגוון רחב של חברות ביניהן חברות ישראליות וחברות זרות. משרדנו עוסק בכל שלבי חיי התאגיד –
הקמת חברה; ניסוח מסמכי הייסוד שלה, לרבות הסכמי מייסדים, תקנון חברה,
הסכם בעלי מניות וכיוצ“ב; ליווי בסבבי השקעות מול קרנות ומשקיעים פרטיים; עסקאות שוטפות במהלך חיי הפירמה;
עסקאות מיזוג ורכישה לרבות בדיקת נאותות מקיפה (Due Diligence)
וכן הליכי פירוק חברות.

ניסיון משרדנו מלמד כי בתחומים אלה יש צורך בעורכי דין אשר מומחיותם יוצרת סינרגיה בכל התחומים הנוגעים לדיני תאגידים, דיני ניירות ערך, דיני הגבלים עסקים ורגולציה, מימון, מיסוי, דיני עבודה ואף עבודת ליטיגציה בהתעורר הצורך.
הכל בכדי לסגור עסקה ו/או סדרת עסקאות מורכבות ביעילות מרבית ובמהירות,
תוך עמידה בלוחות זמנים מאתגרים.

משרדנו גם מייצג בעלי עניין בחברה ובכלל זה מאבקי שליטה,
לרבות ייצוג בעלי מניות מיעוט בטענות קיפוח
על כל סוגיהן; עסקאות מיזוג ורכישה וכן הליכי פירוק חברות ומנגנוני נאמנויות,
בכללן הובלת הסדרי חוב.
לשם השלמת הטיפול המשפטי המקיף,
בהתאם לנדרש משרדנו מנהל מגעים מול הרשות לניירות ערך והבורסה.

כמו כן, משרדנו מעניק יעוץ שוטף בכל הנוגע לממשל תאגידי נאות.

דילוג לתוכן