woman-showing-with-one-hand-mini-house-real-state-concept-ai-generative

מקרקעין, דיני התכנון הבניה והתשתיות

תחום המקרקעין הוא תחום מעניין הטומן בחובו שילוב חשוב של המשפט המנהלי, ניתוח כלכלי של המשפט וכן מרכיבי מימון. משרדנו עוסק ביזום וליווי עסקאות מקרקעין ובניה, לרבות עריכת עסקאות מכר מורכבות
(בניינים, קרקעות, זכויות בניה מוגדלות, ניוד זכויות בניה וכו‘)

הליווי המשפטי של משרדנו מתייחס הן לעסקאות מכר יד שנייה בעלות מימדים סטנדרטיים למדי ועד לעסקאות בעלי ממדים רחבים ומגוונים הדורשים אינטגרציה משפטית וכלכלית מתחילת הדרך, כגון ליווי צמוד החל משלב התכנון, לעיתים תקיפת תכניות ו/או הודעת בגין פגיעה והפקעה במקרה הצורך, התקשרויות עם קבלנים, תשלומי איזון, טיפול בהסדרת אופן המימון הנדרש, ערבויות על פי חוק המכר וכו‘.

למשרדנו ידע בניסוח וליווי הסכמי פיתוח, כתבי התחייבות, כתבי שיפוי והסכמים שונים, לרבות הסכמים הנוגעים לתשלום היטל השבחה, מימון פרויקטים וקידום תכניות בנין עיר (תב“ע) וכן התקשרויות במסגרת תמ“א 38 ועוד.
במקביל משרדנו נותן מענה לטיפול בשמאויות שונות המוטלות על ידי הרשויות השונות (אכיפה ו/או גביה ו/או החזרים,)
כגון היטלי השבחה וביוב וייצוג בועדות הערר ובבתי המשפט לערעורים.

בנוסף, משרדנו עוסק בכל התחומים הנובעים מדיני המכרזים המתייחסים לנדל“ן ותשתיות, לעיתים גם על ידי תקיפת מכרזים ו/או זכייה בהתעורר הצורך. במקביל משרדנו מעניק שירותי יעוץ ליווי משפטיים גם לועדות מכרזים לפני ולאחר זכיה במכרז, גם במסגרת ישוב סכסוכים הנובעים מביצוע בפועל של התניות הקבועות במכרז ובהסכמים אחרים הנובעים ממכרז.

דילוג לתוכן