פילוסופיה

תכליתו של משרד עורכי הדין מרדכי ח. מרקוביץ‘, היא לספק שירותים משפטיים מן המעלה הראשונה, תוך
התייחסות חשובה ליעילות ומהירות בכל עת.
כיום התיאוריות הכלכליות הרווחות מניחות כי אנשים ו/או פירמות, פועלים באופן רציונאלי כדי להגדיל את
יחידות התועלת והאושר של עצמם. ההיסטוריה מלמדת כי בעבר הסכמים בעל פה (”הסכמים ג‘נטלמנים“) היו
נחלתם של מרבית האוכלוסייה, זאת כאשר היום ובהתחשב בשוק המשוכלל הקיים בעידן המודרני, רוב היחסים
מוסדרים באמצעות הסכמים בכתב ובחוקים, אם מרצון ואם לא מרצון
(כמו תשלום מיסים למדינה בה את/ה חבר/ה).
הכל כחלק ממערכת יחסים חוזית, זאת במסגרת כלכלית פוליטית משתנה.

באותה נשימה, ראוי לחדד כי ברור שבמציאות השווקים אינם משוכללים, החוזים אינם מושלמים, דהיינו חוזים
אינם קובעים מה יקרה בכל מצב עולם אפשרי (למעשה אינם יכולים להיות כאלה), קיימים קרטלים ומונופולים המשפיעים על התנהלות השוק, קיימות בעיות מידע של שחקנים שונים בשוק וכן פערי כוחות אינהרנטיים. אשר על
כן, קיים לעיתים קושי בסיסי מסוים להוכיח אי אלה אירועים התרחשו ו/או אי אלה נתונים ניתן להציג בפני בית
המשפט, כך שהאמונה ב“יד הנעלמה“ למעשה, נעלמה.

משרדנו מציע טיפול משפטי המבקש להעניק סעדים בעלי משמעויות כלכליות אשר יש בהם כדי להשפיע על כל
החלטה של פרט או של פירמה, זאת כנגד פרט או פירמה אחרת ואם בעד או כנגד רשות מנהלית, אם לפני נקיטת
הליכים משפטיים רשמיים בפועל ואם לאחר מכן.
מכאן שמשרדנו מעניק ללקוח שירותי יעוץ משפטיים מיטביים

דילוג לתוכן